torsdag 30 juli 2009

Intigheten


I Lund finn det något som heter Intigheten, inte bara som ett begrepp utan den är, den finns. En staty som är inte högre en fem millimeter. På en gångbana mitt på Krafts Torg. Intigheten är förenad med en gatsten, rostfri och förankrad på djupet med hjälp av 25 kilo betong.

På Krafts Torg planerades det en staty av kommunen. Inspirerad av en pågående debatt om offentlig utsmyckning beslöt Uarda-Akademien att avtäcka denna epokgörande staty. Statyn restes 1984 med särskilt tillstånd från Domkapitlet.

Uarda-Akademien är som Svenska Akademien ett frackklätt sällskap, vars likheter är ordboken som dessa akademier ger ut. Skillnaden är att Uarda utför olika bragder och reser minnesmärken, medan Svenska Akademien delar ut nobelpris och är mycket stämningsfulla.

Ett utdrag ur Uarda-Akademiens ordbok – som snart kommer i nytryck – är viktigt i detta sammanhang: ” AVBITARTÅNG Köttätande havsväxt”

Inga kommentarer: